پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

یک جوان ناپایدار ذهنی به یک ماموریت می رود تا همه درمانگرانی را که او را به خاطر به هم ریختن ذهن و زندگی خود مقصر می داند، شکار کند و بکشد.

ادامه مطلب / دانلود